25/Jan/2021 23:50:48 / TeshaDesign / komentara: 3


Šta je konverzija?


Konverzija je kada posetioci sajta dovrše neku radnju na sajtu a koja ih u stvari vodi bliže ka nekom od vaših projektovanih ciljeva. Najčešće je to prodaja, ali ne mora uvek da se radi o prodaji. Postoji više vrsta konverzija. To može da bude prijava za bilten, telefonski poziv, kontakt formular, preuzimanje fajla.

Iskusni SEO marketari bi ovaj put opisali kao zagrevanje posetioca od hladnog do vrućeg, Odnosno, sve ono što dovodi do toga da posetioc preraste u konzumenta proizvoda i/ili usluga. Ni manje ni više, ali sasvim dovoljno.

Konverzija bi u nekoj instanci mogla biti i opisana kao nešto što želite da korisnik uradi kada dođe na vašu web stranicu. 


Šta je optimizacija stope konverzije?


Da ne bude zabune. Nije svaki posetilac sajta konzument. Ali svako ko uradi nešto što ste vi definisali kao konverziju jeste stvarni ili potencijalni konzument vaših usluga ili proizvoda.

Optimizacija stope konverzije (Conversion Rate Optimization - CRO) je proces optimizacije nekog websajta ili odredišne stranice (landing page) zasnovan na ponašanju posetilaca, a sve sa ciljem da se poveća verovatnoća da posetioci preduzmu željene radnje (konverzije) na pomenutoj odredišnoj stranici ili sajtu.


Zašto su konverzije važne?


Radite dobar SEO i usmeravate saobraćaj na vaš sajt, ali ako merite krajnji učinak, iskazan kroz konverzije on ne mora biti srazmeran postignutom saobraćaju. Veliki broj poseta na sajtu koji se, na primer bavi prodajom, nije apriori garancija dobroj prodaji. Promet, ili broj posetilaca nije u stvari broj konverzija.

Bez konverzija postoji samo saobraćaj na sajtu, koji sam po sebi, najčešće, nije cilj. Vaš cilj je prodaja, tj zarada, verovatno ste zato i pokrenuli sajt. Bez konverzija i dobre strategije optimizacije stope konverzije (CRO) ne može se iskoristiti naporan SEO rad.

Optimizacija stope konverzije se može posmatrati kroz sledeća 4 koraka:


Korak 1: Istraživanje


Prvi korak u postavljanju uspešne strategije za optimizaciju stope konverzije je utvrditi i znati svoje ciljeve. Deluje lako, ali nije uvek tako, dosta vlasnika sajtova luta u postavljanju pravih ciljeva.

Svaki sajt ima različite ciljeve konverzije i neophodno ih je utvrditi i postaviti: da li su to telefonski pozivi, pretplate, kupovina proizvoda ili usluge, itd.

Da bi se postavili ciljevi mora se istraživati. Treba istražiti posetioce, njihove navike, želje, šta pretražuju, šta ih interesuje i zanima.

Veoma uspešna strategija je komparacija vašeg sajta sa konkurentskim, to se uvek preporučuje. Na taj način možete da vidite koji vam elementi nedostaju i šta treba popraviti. Pogledajte njihove ponude, cene, kako oni stupaju u interakciju sa posetiocima, kako im je koncipiran sajt, da li oni prate najbolje prakse u strategiji CRO, itd.

U sklopu istraživanja je određivanje vaših najboljih odredišnih stranica (landing stranice) na sajtu. Kada se one identifikuju, može se preći na njihovu optimizaciju, kreiranje levka za konverziju (funnel) i u skladu s tim vršiti dalja testiranja.


Korak 2: Kreativni razvoj


U procesu on-line kupovine posetioci prelaze od faze istraživanja do faze kupovine.

Oni prvo istražuju različite sajtove tražeći najpovoljnije ponude, zatim biraju proizvode i usluge koje su im potrebne i na kraju ih kupuju.

Odluka sa kog sajta će se odlučiti da izvrše kupovinu zasniva se na mnogim faktorima. Zbog toga su optimizacija stope konverzije i optimizacija odredišnih stranica presudni za prodaju.

Kada radite na strategiji važno je da se ne previdi nijedan detalj. Čak i male promene mogu imati veliki uticaj na odluku posetilaca da izvrše konverziju.

Ti detalji mogu da budu:

 • Izgled stranice
 • Boje i kontrast (šeme boja)
 • Veličina fonta
 • Kvalitet slika, videa i ostalog medijskog sadržaja
 • Čitljivost stranica
 • Brzina učitavanja
 • Oblik elemenata (na primer, dugmadi za poziv na akciju)
 • Blizina i povezanost elemenata na stranici
 • Pozivi na akciju
 • Izgled polja (na pr, vrste pitanja koja postavljate u upitniku ili kontakt formi), itd.


Napred pobrojane elemente mogli bi svrstati u jedna okvirni a to je dobro korisničko iskustvo.

Krajnji cilj sajta je konverzija, a ako se pravilno uradi, CRO će povećati konverziju i smanjiti stopu odbijanja (bounce rate), odnosno odustajanja. Svaka promena izvršena u svrhu optimizacije konverzije mora biti testirana kako bi sam levak konverzije bio što bliži optimalnom.

I još jednom - nemojte da zanemarite ni najmanju sitnicu, sve je važno i sve testirajte. Postoji više besplatnih i plaćenih servisa kojima možete ispratiti efekte testinih podešavanja.


Korak 3: Testiranje


Pravi profesionalci u svetu digitalnog marketinga testiraju. Testiraju sve, čak i najmanje promene zato što znaju da sve promene na stranici mogu imati kako pozitivan tako i negativan uticaj na stopu konverzije.

Za testiranje se koriste alatke koje se nude na internetu, neke su besplatne (poput Google Adsa, Google Analiticsa, itd) a neke se plaćaju. Za početnike u svetu digitalnog marketinga preporučujumo da se obrate firmama koje se dugo bave ovim poslom, zato što oni najbolje znaju kojikoje alatke koristiti.

Dva najznačajnija testiranja koje se koriste pri optimizaciji stope konverzije su:

 1. A / B split testiranje
 2. multivarijantno testiranje


A / B split testiranje


Kada se radi A / B split testiranje dizajniraju se nekoliko rešenja odredišne stranice (landing page) koje se zatim testiraju. Saobraćaj je jednako i nasumično podeljen između tih rešenja i beleže se akcije.


Multi varijantno ispitivanje


Razvija se nekoliko rešenja za određene elemente na odredišnoj stranici (landing page) uzimajući u obzir kako ti elementi mogu međusobno da komuniciraju.

Saobraćaj je jednako i nasumično podeljen između tih elemenata i beleže se akcije na njima. Ulaganje u studijski pristup dovodi do povećanja stope konverzije i ova studija upravo pokazuje kako dobar SEO dovodi do ostvarivanje željenih rezultata.


Korak 4: Izveštavanje


Na kraju optimizacija stope konverzije treba izraditi izveštaje koji opisuju primenjene strategije, izvršene promene, metodologiju koja je uključena u promene i dostignuća testiranja. Ovi izveštaji daju predloge šta da se radi u cilju povećanja uspešnosti konverzija.


Završna reč


Ukoliko se bavite prodajom znate da je saobraćaj bez konverzija loše postignuće.

Pravilna primena optimizacije stope konverzija uključuje istraživanje, identifikovanje odredišnih stranica koje treba otpimizovati, razvijanje poboljšanja kako bi se ona povećala i opsežno testiranje tih promena.

Optimizacija stope konverzije je stalan posao koji trajno utiče na uspeh i dugotrajnost poslovanja, zato nemojte je potcenjivati i zanemarivati. Očekujemo vaše komentare i iskustva.


Autor: Nenad Savić