10/May/2021 10:59:08 / TeshaDesign / komentara: 2

 

U ovom tekstu nastavljamo sa pojašnjavanjem najvažnijih faktora koji su bitni za zadovoljavanje korisnika Google pretraga i fokusiramo se na lokalne upite i njihov značaj u pretragama.

Neki upiti imaju lokalnu nameru i zahtevaju lokalne rezultate. Google ima zadatak da korisnicima da najbolje rezultate za upit u skladu sa njihovom lokacijom, mada je ovo takođe sklono promeni u skladu sa namerom korisnika koji kuca upit.

Google navodi sledeće:

 • Kada se otkuca upit sa namerom "da se poseti lično", i kada lokacija nije bila specifirana u sam upit, kao na primer u upitu "kineski restoran", a lokacija korisnika je poznata (npr Beograd), SERP će izbaciti lokacije kineskih restorana blizu korisnika. Primer drugi: ako tražite agenciju za nekretnine u Novom Sadu da biste oglasili nekretninu, SERP bi trebao da "zna" da se ta akcija može realizovati online i ponuditi najbolje agencije iz Novog Sada bez obzira na njihovu lokaciju u Novom Sadu.
 • Google uzima u obzir blizinu upita lokaciji korisnika. Tip biznisa ili lokacije koja se traži se uzima u obzir kada se određuje distanca koja podrazumeva "posetu lično". Na primer, ovo znači da većina ljudi nije spremna da putuje predaleko kako bi otišla na pumpu, supermarket ili slično. Ovo su tipovi biznisa koje većina korisnika želi da nađe što bliže.
 • Drugi tipovi biznisa kao na primer medicinske ordinacije, specifični restorani ili javne usluge (pošta, policija, bazeni) su oni gde će korisnici biti spremni da putuju malo dalje. Ponekad korisnici mogu prihvatiti i lokaciju koja je značajno dalje - kao na primer specijalistička ordinacija.
   

Šta ovo znači za SEO?

Postarajte se da vaš sajt radi "lokalni SEO" na pravi način. Postarajte se da Google-u dajete signale vašem lokalnom biznisu kako bi se on pojavljivao u SERP-u kada vaša ciljna publika otkuca upit relevantan za vaš biznis.
 


Sajtovi koji ne rade i zadovoljavanje potreba


 

Ukoliko neka stranica ne može da se učita kada se klikne na nju iz SERP-a, ona automatski pada u "zadovoljavanju potreba", po onome što kaže Google.
 

Svi blokovi rezultata (isečci i klasičan SERP) moraju biti ocenjeni stepenom "zadovoljenja potreba". Ukoliko se landing stranica ne učitava, treba je označiti oznakom "nije se učitala", i samu stranicu označiti sa FailsM. Efektivno, "nije se učitala" stranice su beskorisne u SERP-u.


Međutim, ukoliko imate specifičnu 404 stranicu koja upućuje posetioce ka drugoj stranici koja može zadovoljiti njihove potrebe, smatra se da je ovakva stranica validna:
 

Google navodi: Ponekad se neka stranica samo polovično učita ili ima poruku upozorenja. Ocenjivači bi ovakvoj stranici trebalo da daju ocenu u skladu sa time koliko je rezultat bio relevantan za upit. Poruke upozorenja mogu biti menjane od strane webmaster-a i one su normalan deo funkcionisanja dobro-održavanog sajta. Ponekad ovakve stranice mogu biti od pomoći za dati upit.


Šta vlasnici sajtova i SEO eksperti treba da zaključe iz navedenog?

Ova kategorija podrazumeva kvalitetno održavanje tehničkog backend-a vašeg sajta. Obratite pažnju da vaš sajt bude pristupačan kako posetiocima tako i mašinama za pretragu. Pratite pojavu greški na sajtu (ovo lako možete pratiti i kroz Google Search Consolu i "coverage" opciju, sa obzirom da Google svakog dana ažurira pokrivenost vašeg sajta).

Obratite pažnju da pravilno implementirate 301 redirekcije, kao i da prilagodite vaše 404 stranice kako bi mogli da pomognete vašim korisnicima da nađu druge korisne informacije na vašem sajtu ukoliko slučajno nalete na 404.
 


Povezanost kvaliteta stranice i stepena zadovoljenja potreba


 

Google često ažurira podatke vezane za stepen "zadovoljenja potreba" i načina na koji kvalitet stranica utiče na stepen zadovoljenja potreba i vice versa.

Google navodi da iako je stepen "zadovoljenja potreba" baziran i na upitu i na rezultatu, osoba koja ocenjuje kvalitet zadovoljenja potreba ne treba da misli o samom upitu kada stranici dodeljuje stepen zadovoljstva.

Drugim rečima, namera pretrage je bitna ukoliko je rezultat u stranici pretrage uspeo da zadovolji potrebu. Ali, kvalitet same stranice je drugačiji pokazatelj koji ima svoj sopstveni set standarda.

Google dodatno pojašnjava ovo na sledeći način:
 

 1. Beskorisni rezultati će uvek biti označeni sa FailsM, čak iukoliko data stranica ima visoku ocenu kvaliteta stranice.
 2. Rezultati koji se bave relevatnom temom, ali sama stranica ima nizak kvalitet će dobiti niži stepen zadovoljenih potreba, od stranica koje takođe imaju sadržaj koji je relevantan za temu ali sa višom ocenom klvaiteta stranice. Skala zadovoljenih potreba obuhvata sve aspekte zadovoljenja potreba, i mnogi korisnici ocenjuju stranice sa nižim kvalitetom sa manjim stepenom zadovoljenih potreba od stranica sa višim kvalitetom.
 3. HM ocena se daje stranicama sa visokim kvalitetom, koje takođe zadovoljavaju upit na dobar način. HM ocena takođe može biti data onim rezultatima koji imaju veoma zadovoljavajuć sadržaj, srednji kvalitet stranice i druge pozitivne karakteristike (kao na primer ažurnost podataka)
 4. SM ocena je često adekvatna za stranice koje imaju nisku ocenu kvaliteta stranice ali sa sadržajem koji je relevantan za dati upit. Ipak, stranica može imati toliko nisku ocenu kvaliteta stranice da će ona biti beskorisna skoro sa sve upite. Na primer stranice sa nepovezanim tekstom "trtljanjem" su primer stranica koje imaju nizak kvalitet stranice i koje bi trebalo da budu označene sa FailsM. Izuzetak mogu biti upiti sa jasnom namerom da se poseti određeni sajt, onda ovakve stranice treba da budu označene sa FullyM za dati upit, čak i ukoliko stranica ima nisku ocenu kvaliteta.
 5. Poželjno je zapamtiti da ukoliko stranica nema neku vidnu svrhu, onda bi tu stranicu uvek trebalo oceniti najnižom ocenom kvaliteta stranice, nevezano za to da li ta stranica zadovoljava neku potrebu za nekim upitom i nevezano za to koliko je stranica kvalitetno uređena.

 

Šta vlasnici sajtova i SEO eksperti treba da zaključe iz ovoga?

I Google ali i veb stranice imaju odgovornost da zadovolje potrebe korisnika koji vrše pretragu. Sistem "zadovoljenja potreba" je tu kako bi poboljšao način na koji Google servira rezultate koji zadovoljavaju potrebe korisnika.

Međutim, često se desi i da Google pretraga ne zadovolji potrebe nekog specifičnog korisnika. Ovo međutim, ne znali da ta stranica nije kvalitetna. Treba imati na umu, pogotovo ukoliko ste vlasnik stranice, da ukoliko vaša stranica nema dovoljan indeks kvaliteta, ona neće izlaziti u SERP-u i samim tim je ciljna publika neće naći.

Kako bi obezbedili da se vaša stranica adekvatno pozicionira, neophodno je uzeti u obzir i neke pokazatelje kvaliteta stranice, kao što je na primer Google E-A-T (dalje u tekstu srp: EAP)
 

Google E - A - T - odnosno akronim koji znači - Ekspertiza - Autoritet - Poverenje (Trustworthiness)

 

Primer kada SERP rezultat ne zadovoljava potrebu, iako se data stranica smatra kvalitetnom stranicom (support.google.com) koja može imati i izdvojeni isečak (eng: snippet)

Upit i namera korisnika Rezultat, zadovoljenje potrebe, ocena kvaliteta stranice Objašnjenje
Upit: "google uputstva za procenjivanje kvaliteta pretrage", odnosno SQEG

upit i zadovoljavanje potrebe google SQEG

Zadovoljenje potreba: FailsM

Kvalitet stranice: Visok

 • Zadovoljenje potreba:
  Kucanjem ovakvog upita na Google na srpskom jeziku daje rezultate koji nezadovoljavaju nameru upita. Iako je sajt support.google.com odlično kotiran i zvanični sajt Google podrške ovaj rezultat "Brže dobijanje rezultata pretrage" je u potpunosti beskorisan za ovaj upit. Kao što je ranije navedeno, beskorisni rezultati su beskorisni i ovaj rezultat dobija ocenu FailsM.
 • Kvalitet stranice: Stranica je visoko kotirana (pošto je zvanični sajt Google-a u pitanju) i EAT stranice je visok (Google logično ima visoke ocene u EAT parametrima).

 


Autor: Edmon Dantes