01/Nov/2015 11:45:21 / TeshaDesign / komentara: 1

Google je počeo sa AdWordsom oktobra 2000 godine. Posle dekade i po samo taj servis mu je doneo 45 milijardi dolara i postao ključ uspeha ogromnom broju firmi koji se reklamiraju na Internetu. O Google AdWordsu je pričano i u ovom tekstu, ukratko rečeno to je pay-per-click servis, koji omogućuje pojavljivanje reklame u pretrazi kada potencijalni kupac nekog proizvoda ili usluge „ukuca“ određenu ključnu reč povezana sa tim proizvodom ili uslugom. Plaćanje zavisi od klikova, za svaki klik sa računa se skida određena količina para. Vrlo jednostavno, trebalo se samo setiti.

Postoji nekoliko razloga zašto firme koriste Google AdWords sistem za svoj marketing.

 

Efikasnost uloženih para

 

Za AdWords kampanju potrebno je relativno mali budžet (posebno kada se uporedi sa sredstvima potrebnim za reklamiranje u tradicionalnim medijima), koji može da se deli, alocira ili koriguje u zavisnosti od uspešnosti određenje ključne reči. Reklame su visoko u Google pretrazi, pojavljuju se i na YouTube kanalu tako da se postiže velika vidljivost sa zanemarljivim sumama.

 

Merljivost rezultata

 

Kod ostalih načina reklamiranja (televizija, radio, bilbordi, štampani mediji i drugi), je vrlo teško izmeriti uspeh reklame, tačnije rečeno teško se utvrđuje odnos uloženih para i povratnog rezultata. AdWords to omogućuje. AdWords Kampanja je merljiva, može se tačno videti šta i kako utiče na uspeh i neuspeh određene kampanje. Sistem omogućava više načina merenja performansi kampanja i daje uputstva kako da se one poboljšaju.

 

Fleksibilnost

 

Fleksibilnost se ogleda u tome što korisnik može vrlo lako da:

  • promeni opcije ili ključne reči,
  • rekonfigurira kampanju,
  • promeni tekst oglasa ili reklame,
  • doda ili oduzme ključne reči,
  • proširi ili suži opseg pretrage,
  • „gađa“ određenu populacionu grupu prema lokaciji, jeziku, vremenu, urađaju koji koristi za pretragu (mobilni telefon, tablet, lap top, desk top).

Ključne reči koja donosi najviše uspeha, koje imaju nejviše klikova se forsiraju, na njih se prebacuje veći budžet, dok se one koji nemaju uspeha pauziraju ili sklanjaju.

 

Dobija se na brzini

Organska pretraga je veoma važna ali dugo traje. Da bi se sajt bolje pozicionirao u Google pretrazi potrebno je izdvojiti vreme i sredstva za optimizaciju sajta (SEO). To traži neko vreme i može da potraje nekoliko meseci (naravno postoji i brži način upotrebom zabranjenih tz „black hat“ tehnika, koje TeshaDesign ne preporučuje), upotrebom AdWords taj se period skraćuje. Kad se uplati određena suma, kampanja počinje i reklame se odmah pojavljuju u pretrazi. To može da bude prednost u odnosu na firme koje se baziraju samo na SEO. Ranija pojava oglasa donosi veći broj klikova, veći saobraćaj, i na kraju bolje mesto u rankingu i utiče na profit i zaradu.  

Sistem AdWords pomaže u unapređivanju ranga sajta u organskoj pretrazi, pošto može vrlo brzo da se vidi efekat pojedinih ključnih reči, tako da se sajt može brzo redizajnirati i uvesti pravilnije i bolje tehnike u online i offline SEO, kako bi postigli bolji rezultati.

 

Bolja kontrola troškova za reklamiranje

 

AdWords omogućava alokaciju tačno određenih sredstava po danu ili po klikovima, budžet se može limitirati na mesečnom ili na dnevnom nivou. Ovo je važno kako za merljivost kampanje tako i za bolje praćenje troškova pošto omogućava određivanje one veličine budžeta potrebne za postizanje maksimalnih rezultata bez opasnosti da on bude probijen. Vrlo je bitno znati da li određeni saobraćaj na sajtu donosi profit, da li ključne reči privlače posetioce koji ne kupuju ili koji ne kupuju proizvodi, postoji opasnost da se budžet troši na oglase koji imaju malu konverziju. Google AdWords daje uputstva kako da se ove opasnosti izbegnu, kako da se pare usmere ne oglase i ključne reči koji imaju rezultate.

 

Pronalažanje ciljnih grupa

 

Različiti proizvodi/usluge su namenjeni različitim ciljnim grupama, neke su za širu populaciju, a neki su specifični za uske grupe kupaca. Sa AdWords može se reklamirati lokalno, nacionalno ili internacinalnom nivou. Ako prodajete varalice za lov na štuku koja se lovi na proleće i leti, a ciljna grupa sum vam ribolovci koji žive u Titelu, nema potrebe da trošite pare na reklamiranje kad je lovostoj i to na teritoriju cele Srbije, nego možete se fokusirati na taj grad i taj vremenski period.

 

Mogućnost prethodnog testiranja

 

Firme koje se oslanjaju samo na tradicionalne medije za reklamiranje mogu da dožive velike promašaje, na primer ako ste već naručili bilborde ili štampane flajere sa tekstom koji ne „gađa“dobro  ciljne grupe koje kupuju vaše proizvode, ne možete pare vratiti nazad i postavitii druge bilborde. Kod AdWordsa je moguće prvo testirati kampanju (off-line), proveriti naslove i tekst reklama, ključne reči, lokaciju ciljne grupe i td, i izvršiti potrebne korekcije bez dodatnih troškova. 

 

Veoma je važno podvući činjenicu da postoje veliki razlozi za reklamiranje na ovom Google servisu, treba samo znati da uspešna kampanja treba da poseduje sledeće osobine:

  • mora da bude profesionalno postavljena,
  • moraju biti odabrane prave ključne reči,
  • mora da budu pravilno alocirana sredstva i
  • mora se dobro proceniti ciljna grupa.

Rad na kampanjama iziskuje vreme, iskustvo i naravno znanje. Prepustite da vam vodimo Google Adwords kampanju i bićete iznenađeni postignutim rezultatima.