10/Jan/2018 23:00:28 / TeshaDesign / komentara: 0

Linkovi


Teško je zamisliti današnji rad na optimizaciji sajtova a da se u taj posao ne uvrste i linkovi. U stvari, ono po čemu na neki način i prepoznajemo i izdvajamo Internet servise od ostalih su upravo oni. Jednostavno, koncizno i dovoljno deskriptivno, linkovi su baš ono što nam omogućuje da se krećemo kroz sadržaje na Internetu.

Bilo da su u pitanju tekstualni linkovi, ili oni ostvareni pomoću multimedijalnih elemenata, slika na primer, oni su uvek način da sa tekuće stranice odemo dalje. Najčešće na drugu adresu odnosno stranicu, ali to može biti i skok i na neko mesto na istoj stranici.

Za posetioca vašeg sajta to je funkcionalan i sada prirodan način da se upozna sa sadržajem na sajtu koji se najčešće nalazi na više različitih stranica.


Osnovne vrste linkova


Jedna od prvih podela koja se i danas dosta dobro kotira je podela na unutrašnje i spoljašnje linkove.


Unutrašnji linkovi


Unutrašnji linkovi, kao što im i sama reč kaže, jesu veze između stranica u okviru istog domena (na primer svi linkovi koji vode na neku od stranica na sajtu www.teshadesign.com). Način formiranja stranica, njihova povezanost, šema, čine sa jedne strane ove linkove:
logičnim, doslednim i funkcionalnim, kako za mašine za pretragu tako i za posetioce sajta.

Unutrašnji linkoviSa druge strane, nesistematski kreirana struktura sajta, meniji i linkovi kojima se ni početak ni kraj ne znaju, stvaraju konfuziju kod posetilaca, ali i mašina za pretragu.

Pravilno linkovanje unutar jednog sajta (interno linkovanje) je prvi dobar korak u stvaranju konkurentnog proizvoda - web sajta.

Pametno kreirani linkovi mogu u značajnoj meri da motivišu posetioce sajta da se duže zadrže na njemu. Da pročitaju sve ono što ste zamislili da im plasirate. Da se na neki način vežu za vaš sajt i postani nam lojalni.

Ako smo bili pažljivi đaci, ovde smo posebno hteli da ukažemo na vreme zadržavanja na sajtu, odnosno pojedinačnoj stranici (ili nekoj od landing pages).

Takođe, time smo hteli reći da na taj način činite vaše stranice korisnijim, ali i vrednijim za mašine za pretragu, pre svega Google. 

Kreiranje linkova na stranicama je nedeljivo povezano sa kopirajtingom, tj. sa formom i sadržajem stranica i danas je to jedan od posebno važnih segmenata koji stvara prevagu vašeg sajta u odnosu na konkurenciju. 

Iz tog razloga vlasnici sajtova treba da uvaže mišljenje onih koji se bave SEO (search engine optimization), jer se greške u koncipiranju unutrašnjih linkova najčešće rešavaju redizajnom ili novim sajtom, a to itekako košta. I vremena i novca. 


Spoljašnji linkovi


Spoljašnji (a gde bi bili da ne pomenemo i engleski pojam eksterni) linkovi usmeravaju posetioce sajta na sadržaje van tekućeg domena. Na primer, sa sajta teshadesign.com na blog Prva strana na Google, tj. na druge sajtove ili blogove i povezuju vaše stranice sa njima. Veze do eksternih sadržaja mogu da budu i želja autora strane da prikažu relevantne sadržaje sa kojih su crpili inspiraciju - pandan referencama u pisanim radovima.

Takođe, to mogu biti i veze do nezavisnih audio sadržaja, video klipova, grafičkih elemenata. Svega što je u funkciji bržeg usvajanja sadržaja na stranici.

Zašto bi koristlili linkove koji odvode posetioca sa sajta?

External LinksZato što naš sajt nije Google i na njemu je nemoguće imati sve relevantne informacije koje bismo želeli da budu dostupne korisnicima naših stranica.

Zato što neke stvari moramo dačinimo zbog odomaćenih pravila ponašanja, kako posetilaca tako i mašina za pretragu.

Zato što time kreiramo jači i bogatiji sadržaj, jer su eksterne stranice, tj. sajtove u funkciji naših stranica na sajtu. Dakle, težimo da povezujemo naše stranice sa tematski srodnim sajtovima kojima lakše približujemo sadržaj naših stranica ciljnim posetiocima sajta.

Za početak dovoljno, ali ima toga još ..

Spoljašnji linkoviU redu. Treba da imamo linkove koji upućuju na druge domene. Kako da zadržimo posetioca koji sledi takav link? Pre svega imamo način da posetilac i dalje ostane na našem sajtu iako sledi link koji vodi ka drugom domenu. Jednostavno, taj novi sajt ili URL se otvara u novom tabu ili prozoru.

Na taj način posetilac ostaje u jednom tabu ili ekranu, a novi sadržaj prema kome smo mu omogućili vezu je pored tekućeg sadržaja. Pretpostavljamo samo privremenog karaktera, i on bi posle upoznavanja sa istim, trebao da se vrati na naš sajt koji mu je već otvoren.


Dofollow i unfollow linkovi


Borba za što veći broj povratnih linkova postaje kao borba političara za glasove. Što više i što više bez uvida u suštinu linka. Dofollow linkovi su jedna od mera kvaliteta linka. Oni omogućavaju spajderima (robotima velikih Interent firmi poput Gogle, Microsoft, Yandex) da idu dalje i da dođu do vašeg sajta i da ga samim tim više vrednuju.

Nofollow linkovi ne čine previše koristi, kako za stranicu na kojoj se nalaze, tako ni za stranice na koje vode. Oni prosto zaustavljaju pretragu i prekidaju veze ka drugim sajtovima - barem sa stanovišta programa za pretragu (Google-ovih i drugih robota).
 

Politika građenja linkova


Namerno smo izabrali ovu ofucanu i nevoljenu reč politika, da bismo ukazali da je način kreiranje linkova veoma, ali veoma diskutablna kategorija i da ona pre svega, treba da bude podređena osnovnim ciljevima veb projekta. 

Ne postoji čarobna formula za broj internih i eksternih linkova, ali postoji svrha stranice. Što znači da neće biti isti broj linkova na landing stranici, odnosno prodajnoj stranici, ili na osnovnoj stranici.


Povratni linkovi (back links)


Povratni linkoviPojednostavljeno, linkovi sa drugih stranica koji upućuju na neku od stranica vašeg sajta su povratni linkovi. Mašine za rangiranje stranica upravo ovaj parametar visoko rangiraju kao meru kvaliteta i uticaja stranice.

Pravilo se može prepričati na sledeći način: što više linkova imate ka svojoj stranici sa bitnih stranica, to je i vaša stranica uticajnija na Internetu. 

Kvalitet i broj linkova koji upućuju na vaš sajt se uzimaju kao jedan od veoma važnih za vrednovanje vašeg sajta.

Da li su linkovi bitni za rangiranje sajta u rezultatima pretrage?

Jesu i to veoma bitni. Upravo nam je želja da ovim tekstom što više osvetlimo ovu oblast i ukažemo na značaj vođenja pametne politike povratnih linkova.


Šta je Citation Flow a šta Trust flow?


Nekako neprimetno i bez pompe najjači igrač na polju rangiranja veb stranica, Google, bacio je u nemilost čuveni PAGE RANK. Tu prazninu Google je morao je nadomestiti nekim drugim kvantitativnim i kvalitativnim pokazateljima.
Među njima svoje bitno mesto za rangiranje sajtova našli su sledeći pokazatelji:

  • autoritet domena (Domain auhority),
  • pouzdanost, odnosno nivo poverenja  stranica i domena (Trust flow) i
  • tok citiranja (Citation flow).


Moy i majestic
 

Naravno, nije sve tako crno-belo, pa je i merenje ovih parametara priviliegija onih koji imaju pristup ogromnim bazama podataka. Pretpostavljate, ni takvih igrača nema mnogo. Među njima izdvojile su se kompanije Moz i Majestic koje su upravo zahvaljujući posedovanju relevantnih baza podataka, ili pristupu istim, razvile softverska rešenja koja se veoma često uzimaju kao dovoljno dobra u analizi linkova. 

Postojanjem ovakvih nazoivimo ih nezavisnih i dovoljno pouzdanih sajtova, Googlu je olakšano rangiranje nekog sajta u zavisnosti od njegovog kvaliteta, autoriteta ili pouzdanosti. Da pogledamo koje su razlike između Citation flow (CF) i Trust flow (TF) i kakva je njihova međusebna interakcija. 


Šta je Citation Flow (CF)?


Citation FlowCitation flow meri popularnost povratnih linkova nekog sajta bez razmatranja kvaliteta istih. Mašine za pretragu umeju da prepoznaju stranice koje imaju veliku vrednost ovog paramtera (CF), ali umej i da kazne ovakve stranice ukoliko su izvori tih linkova kompromitovani. Najčešće jako velika vrednost CF iza sebe krije nekvalitetne linkove.

Sa druge strane, pandan zakonu malih brojeva, kada sajt ima veliki broj povratnih linkova, on će svakako biti uticajan u nekoj meri uticajan i imati visok CF.
Treba znati da ukoliko se poveća Trust flow, povećaće se i vrednost Citation flow-a. Ali, ukoliko se poveća CF,  nije sigurno da će se i TF povećati.

Možemo konstatovati da ukoliko vaš sajt ima povratni link na nekom sajtu koji ima veliki citation flow, imaćete i vi visok CF. Ali ukoliko imate link na sajtu sa visokim FC, ali niskim TF, onda će to negativno uticati i na vaš trust flow. 


Šta je trust flow (TF)?


Ovaj pokazatelj analizira pouzdanost nekog sajta mereći njegov kvalitet. Kvalitet je osnovni pokazatelj ovog faktora.

Ukoliko je link koji vodi na vaš sajt autoritativan i kvalitetan, povećaće vaš TF.

Dobiti visok TF je znatno teže nego dobiti visoki CF. Setite se razmene linkova, kada ste želeli dobiti povratni link sa nekog od sajta koji je bolje kotiran od vašeg. I tada se znalo da povratni link sa takvog sajta podiže rejting vašeg sajta. Često su webmasteri postavljali link kvalitetnih sajtova na osnovnu stranu a za uzvrat dobijali lpovrtane linkove sa ne baš tako autoritativnih stranica (ne sa glavne stranice).  I danas je kod nas prisutna ovaj vid razmene linkova, pri kome većinu benefita crpe kvalitetnije stranice. 

Shodno prethodnmo navedenom, očekivano je i realno da vrednost citation flow-a bude veća od vrednosti trust flow-a.

Nikako obratno.

Zašto?

Zato što postoji se najlakše dobijaju linkovi koji nisu relevantni, a mnoge agencije i pojedinci upravo teže što većem broju linkova, često na uštrb kvaliteta.

Čak i ako imate strategiju građenja kvalitetnih linkova, iznova će se pojavljivati direktorijumi, adresari ili druge vrste sajtova, sa povratnim linkovima koji imaju nizak kvalitet. 


Trust flow
 

Po svemu sudeći, postoji direktna korelacija između trust flow-a i dobre pozicije na organskoj pretrazi, zato što Google nagrađuje sajtove sa visokim TF. Visoki TF znači da sajt ima dosta kvalitetnih povratnih linkova. Ukratko rečeno – takvi sajtovi su pozicionirani bolje. 


Kako koreliraju CF i TF


Postavlja se pitanje koji je najbolji odnos između TF i CF i kako optimizovati sajt u skladu sa ovim parametrima? Na primer, ukoliko je CF 20 a TF 40, odnos je 1:2. Najviši odnos je 0:9 (Google ima 98:99). 

Najbolji odnos je 1, dok je prosečan 0.50. Ukoliko jedan sajt ima veći odnos, imaće veći autoritet i veću pouzdanost. Ukoliko sajt ima CF koji je daleko veći od njegovog TF-a, nema sumnje da taj sajt ima mnogo loših linkova.  
 

Umesto zaključka


Građenje linkova je strateški posao za svaki sajt. Taj posao treba poveriti profesionalcima jer se ovaj posao može kvalitetno raditi ako se poznaju mnogobrojni servisi i načini rangiranja sajtova. Odnosno posredno Google algoritam rangiranja sajtova.

TeshaDesign će zajedno sa vama naći optimalnu strategiju građenja linkova, koja kao rezultat treba da vaš sajt i stranice učini visoko uticajnim, kvalitetnim i relevantnim u svojoj oblasti.